Soojuspump on seade, mis siirdab madalama temperatuuriga keskkonnast (õhk, maapind või veekogu) sinna salvestunud päikeseenergiat  külmaaine vahendusel kõrgema temperatuuriga keskkonda.

Soojuspumba abil saame seega keskkonnast tasuta energiat kütteks või tarbevee soojendamiseks.  

Soojuspumpade efektiivsusnäitajad: 

COP – coeficient of perfomance COP ehk soojustegur on arv, mis näitab ära, mitu korda annab seade rohkem soojusenergiat suhtes kulutatud elektrienergiaga.

COP = küttevõimsus kW / kulutatav võimsus kW

Mida väiksem on soojusallika (maa, õhk, vesi) ja küttepealevoolu temperatuuride erinevus, seda suurem on soojustegur.

 SPF - seasonal performance factor  SPF on aasta (hooaja) jooksul toodetud soojusenergia suhe kulutatud energiasse.

Maasoojuspumba  SPF on 3,5-4,5

Õhk/vesi -soojuspumba  SPF on 2,0- 2,3

Õhk-soojuspumba SPF on 2,0-2,2  

Soojuspumba kompressori tööiga on ca 80 000 töötundi.

Küttesüsteemi õige dimensioneerimise korral töötab soojuspump keskmiselt 3000 - 4500 tundi aastas.

Eramu vajalik maksimaalne küttevõimsus põrandapinna ühe ruutmeetri kohta on ca 0,06 kW (0,06 kW/m2). Näiteks 150 m2-se hoone maksimaalne küttevajadus on 150 × 0,06 = 9 kW. Elektritarbimine küttele jaguneb: ca 60 % öine tariif ja 40 % päevane tariif.

 

SOOJUSPUMBAD, õhk-vesi soojuspumbad, maasoojuspumbad, õhksoojuspumbad, konditsioneerid, fan coil, тепловые насосы