LAMBORGHINI CALORECLIMA
Brand of Ferroli S.p.A.

 

 

LAMBORGHINI ECO 3.4 PN  pelletipõleti 13,7 - 34,1 kW + etteandetigu 1,5 m, hind 1100 eur + km

LAMBORGHINI ECO 5.5 PN  pelletipõleti 30,0 - 55,0 kW + etteandetigu 1,5 m, hind 1150 eur + km

Lisainfot leiad: LAMBORGHINI pellet burners

Ferroli SUN P7 N pelletipõleti 13,7 - 34,1 kW + etteandetigu 1,5 m, hind 1100 eur + km

Ferroli SUN P12 N pelletipõleti 30,0 - 55,0 kW + etteandetigu 1,5 m, hind 1150 eur + km

Lisainfot leiad:  Ferroli pellet burners

Ferroli LAMBORGHINI pelletipõletid, hinnad alates 1100 eur + km